ดำเนินการโดยบริษัท ธนบุรีพัฒนา ที่ดิน จำกัด และ บริษัท ราชธานี เรียลตี้ จำกัด โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างศึกษาโครงการ และความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

ที่ตั้ง
บริษัท ธนบุรีพัฒนา ที่ดิน จำกัด และ บริษัท ราชธานี เรียลตี้ จำกัด
61/160 ซอยทวีมิตร 5 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์
-
Website
-