ธุรกิจนี้เป็นส่วนสนับสนุนธุรกิจหลักของ THG โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นใน บจก. ดีเอส ออลล์ ซึ่งดําเนินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรม ครอบคลุมครบวงจรในลักษณะ “One Stop Service” เป็นตัวแทนจําหน่ายเพียงรายเดียวของแบรนด์ชั้นนําในด้านทันตกรรม เช่น Adec, W&H, AO, Megagen, SAM และ Alpro เป็นต้น

ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริษัทฯ ได้ปิดกิจการร้านขายยา APEX เพื่อปรับปรุงธุรกิจในภาพรวม

บจก. ดีเอส ออลล์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2526 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของทันตแพทย์และวงการทันตกรรมของไทย โดยเริ่มต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุทันตกรรม และเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นในทุกสาขาวิชาทันตกรรมมาเป็นลำดับ จนปัจจุบันบริษัทฯ สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรมที่ครอบคลุมครบวงจรในลักษณะ "One Stop Service" บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จำกัด มาเป็น บริษัททันตสยาม จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ด้วยประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการทันตกรรมมากว่า 30 ปี จึงทำให้ในวันนี้ บจก. ดีเอส ออลล์ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับแนวหน้าของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมในประเทศไทย ที่มีความพร้อมของทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ทั้งในด้านการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการขาย และการให้บริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง จนถือเป็นภาระกิจและนโยบายหลัก ในการเข้ามีส่วนร่วมเพื่อช่วยพัฒนาความรู้ด้านทันตกรรมที่เกี่ยวข้องในทุกสาขาวิชา ให้แก่ทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาวิชาการให้แก่ทันตแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะทันตแพทย์ของทุกมหาวิทยาลัย และสมาคมต่างๆในแต่ละสาขาวิชา

ที่ตั้ง
บจก. ดีเอส ออลล์
ชั้น 5 อาคารฤทธิ์รัตน์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 23 184248, +66 23 184390
จำนวนสาขา
10 สาขา