ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

เป็นธุรกิจหลัก มีโรงพยาบาลในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงดำเนินกิจการผ่านบริษัทในเครือ กิจการร่วมค้า และโรงพยาบาลที่รับจ้างบริหาร

 • โรงพยาบาลธนบุรี
 • โรงพยาบาลธนบุรี 2
 • โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี
 • โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
 • โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
 • โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง
 • Ar Yu International Hospital ประเทศเมียนมา
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 • โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
 • โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 • คลินิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี 2
 • คลินิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพัทลุง
ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์
 • โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
 • โครงการ ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ
 • บริษัท ทันตสยาม จำกัด
ธุรกิจอื่นๆ
 • บริษัท โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด
 • บริษัท ธนบุรีพัฒนา ที่ดิน จำกัด
 • บริษัท ราชธานี เรียลตี้ จำกัด
โรงพยาบาลเครือข่าย

คือ กลุ่มโรงพยาบาลที่เป็นพันธมิตร ให้ความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วย

18 โรงพยาบาลเครือข่ายธนบุรี

 • โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ธนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลธนบุรี อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โรงพยาบาลภัทร จังหวัดปทุมธานี
 • โรงพยาบาลธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลธนบุรี2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร จังหวัดชุมพร
 • โรงพยาบาลนครคริสเตียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จังหวัดตรัง
 • โรงพยาบาลราษฏ์ยินดี จังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลา
 • โรงพยาบาลธนบุรี บูรณา จังหวัดปทุมธานี