ข่าวสารในองค์กร

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ 15 ม.ค. 2564 16:38
THG
26.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.25 (-0.93%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
523,100
Fact sheet ไตรมาสที่ 2/2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รายงานประจำปี 2562