ข่าวสารในองค์กร

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ 30 ก.ย. 2563 16:38
THG
18.60 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.30 (-1.59%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
248,400
Fact sheet ไตรมาสที่ 1/2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รายงานประจำปี 2562