ข่าวสารในองค์กร

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ 27 ก.พ. 2563 16:39
THG
22.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-0.90%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,050,300
Fact sheet ไตรมาสที่ 3/2562
เอกสารนำเสนอสำหรับผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
รายงานประจำปี 2561