ข่าวสารในองค์กร

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ 09 ธ.ค. 2562 16:38
THG
27.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-1.82%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
684,600
Fact sheet ไตรมาสที่ 2/2562
เอกสารนำเสนอสำหรับผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
รายงานประจำปี 2561