ข่าวสารในองค์กร

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ 21 ม.ค. 2563 10:31
THG
27.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
151,000
Fact sheet ไตรมาสที่ 3/2562
เอกสารนำเสนอสำหรับผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
รายงานประจำปี 2561