บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล และรับบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2563 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจและคุณค่าของแบรนด์ โดยมีมติว่าในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงวิสัยทัศน์พันธกิจและคุณค่าของแบรนด์เช่นเดียวกับปี ก่อน พร้อมกับทบทวนกลยุทธ์ระยะสั้น ที่ได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562 ดังนี้

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตพร้อมอยู่เคียงข้าง
เป็นผู้ดูแลสุขภาพที่ทุกคนไว้วางใจ

พันธกิจ

ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งนวัตกรรม ในราคาที่เหมาะสม สำหรับทุกคนและทุกความต้องการ

ทีมงานมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญ และบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกคน