วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
1Q22 Analyst Meeting เวลา : 10:00 - 12:00 น.
รายงานงบการเงิน ไตรมาส 1/2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
FY21 Analyst meeting
รายงานงบการเงินประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
THG Meet the press ข่าวแจ้งสื่อมวลชน:
อ่านเพิ่มเติม
FY20 Analyst meeting เอกสารนำเสนอผลประกอบการ:
อ่านเพิ่มเติม
3Q20 Analyst meeting เอกสารนำเสนอผลประกอบการ:
อ่านเพิ่มเติม
2Q20 Analyst Meeting เอกสารนำเสนอผลประกอบการ:
อ่านเพิ่มเติม
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เวลา: 10:15 - 11:00 น.
สถานที่: โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
1Q20 Analyst Meeting เอกสารนำเสนอผลประกอบการ:
อ่านเพิ่มเติม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา: 14.00 น.
สถานที่: อาคาร 5 (อาคารจอดรถ) โรงพยาบาลธนบุรีเลขที่ 34/1 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
4Q19 Analyst meeting เอกสารนำเสนอผลประกอบการ:
อ่านเพิ่มเติม
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เวลา: 10.10 - 11.10 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เวลา: 11.20 - 12.35 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เวลา: 11.20 - 12.35 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เวลา : 10.10 - 11.10 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เวลา: 10.10 - 11.10 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เวลา: 10.10 - 11.10 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เวลา: 10.00 น.
สถานที่: ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เวลา: 10.10 - 11.10 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา: 14.00 น.
สถานที่: นันทอุทยานสโมสร เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เวลา: 10.10 - 11.10 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา: 13.00 น.
สถานที่: ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว 94 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด ธนบุรี กรุงเทพฯ 10700