THG ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ รวมถึงผ่านบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

มีขนาดเตียงจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 963 เตียง และสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 5,580 คนต่อวัน โดยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศ มุ่งเน้นคุณภาพในการรักษาพยาบาล ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ในราคาที่ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยมีความพร้อมในสาขาการแพทย์ที่กว้างขวาง มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) ที่สำคัญ อาทิ ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์หัวใจ ศูนย์สูติ-นรีเวช มีการให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล รับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ด้านการจัดระบบงานที่ดี เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย


โรงพยาบาลธนบุรี เปิดดำเนินการมากกว่า 41 ปี โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายมากถึง 13 แห่งทั่วประเทศ

สามารถรักษาโรคต่างๆได้ครอบคลุมทุกโรค ดังนั้นในกรณีที่โรงพยาบาลในเครือไม่สามารถรักษาโรคบางโรคได้ สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลธนบุรี เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลธนบุรีพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขากว่า 400 คน พยาบาลวิชาชีพกว่า 390 คน รวมทั้งมีเตียงรองรับ ผู้ป่วยถึง 435 เตียง จึงทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในการดูแลรักษา และพึงพอใจในมาตรฐานของการบริการตลอดมา โรงพยาบาลได้พัฒนาคุณภาพ ทางการแพทย์และมาตรฐานการให้บริการตลอดจนนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้รักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ในการให้ บริการแก่ลูกค้าเพื่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้มีการปรับปรุงสถานที่ใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ผู้ป่วยนอกให้เป็นสัดส่วน ในลักษณะของศูนย์รักษาโรคเฉพาะ ทางต่างๆ สำหรับผู้ป่วยในได้แบ่งการดูแลรักษาเฉพาะทางในแต่ละชั้นของอาคาร โดยมีการตกแต่งภายในเหมือนโรงแรม ซึ่งแตกต่างจากภาพของโรงพยาบาล ในอดีตอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งยังดูแลรักษา และวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ที่ตั้ง
โรงพยาบาลธนบุรี
34/1 ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 24 872000
จำนวนเตียง
435 เตียง

โรงพยาบาลธนบุรี 2 เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 ในเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา บนถนนบรมราชชนนี สะดวกในการเดินทางด้วยทำเลที่ตั้งติดริมถนนใหญ่ รองรับการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ และปริมณฑลฝั่งตะวันตกที่ใกล้เคียง อันเป็นการขยายการบริการของโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ที่มีตั้งอยู่ในย่านชุมชนถนนอิสรภาพ เพื่อให้ประชาชนละแวกชานเมืองกรุงเทพและปริมณฑลเกิดความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ

โรงพยาบาลธนบุรี2 ในเครือโรงพยาบาลธนบุรี เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในฝั่งธนบุรีที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ทีมแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพพร้อมดูแลทุกท่านอย่างอบอุ่นเสมือนเป็นคนในครอบครัว เรามุ่งมั่นมอบประสบการณ์การบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองทุกความต้องการที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต ภายใต้แนวคิดสุขภาพดี ที่คุณเข้าถึงได้(Simply for your healthy)

เรามีการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และมาตรฐานคุณภาพ ISO (International Organization for Standardization) เปิดให้บริการอาคารฉุกเฉิน (Emergency Building) และอาคาร2 (Secondary Building) พร้อมที่จอดรถกว้างขวางทั้งในและนอกอาคาร ให้บริการสายด่วนรถพยาบาล รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

ที่ตั้ง
โรงพยาบาลธนบุรี 2
43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 24 872100
จำนวนเตียง
95 เตียง

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง คือศูนย์บริการสุขภาพแบบเจาะจงเฉพาะบุคคล ให้บริการด้วยวิทยาการทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และโปรแกรมการรักษา บำบัด วินิจฉัย ตามมาตรฐานระดับสากล โดยทีมแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางจากนานาประเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเหมาะกับสภาพร่างกายของผู้รับบริการแต่ละราย

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง คือนวัตกรรมแห่งอนาคตของเทคโนโลยีการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นโครงการสำคัญที่จะสร้างโอกาสในการเติบโต และขยายอาณาจักรธุรกิจเฮลท์แคร์ภายใต้การดำเนินงานของ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ผู้นำธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพของประเทศไทยมายาวนานกว่า 40 ปี

ที่ตั้ง
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 22 207999
จำนวนเตียง
47 เตียง

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง ในเครือข่ายโรงพยาบาลธนบุรี ตั้งอยู่บนถนนราษฎร์ยินดีในย่านชุมชนเมืองของอำเภอหาดใหญ่ และเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2 ล้านบาท และขณะนี้มีทุนจดทะเบียน 430 ล้านบาทด้วยจำนวนหุ้น 430 ล้านหุ้น การดำเนินงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โรงพยาบาลมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยวจำนวน 7 ชั้น มีพื้นที่โดยรวม 30,184 ตารางเมตร มีลานจอดรถทั้งในและนอกอาคาร มีระบบความปลอดภัยอาคารสถานที่และระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (ประกาศของกระทรวงมหาดไทย 21 พ.ย. 2534) และมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงาน

ในการบริการประชาชน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีสามารถให้บริการผู้ป่วยทั้งคนในพื้นที่หาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปีละหลายพันคน จากประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ที่ตั้ง
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
119 ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 74 200200
จำนวนเตียง
200 เตียง

หนึ่งในเครือโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ
"โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี ตั้งอยู่เลข ที่ 46/4 ถ.บูรพาใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนเนื้อที่ 6 ไร่เศษ ให้บริการผู้ป่วยจำนวน 100 เตียง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2534 เริ่มให้บริการรักษาพยาบาลเมื่อ 10 พ.ค.2538 “

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง เป็นหนึ่งใน 4 แห่งของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 112.50 ล้านบาท จำนวนบุคลกร แพทย์ประจำจำนวน 19 คน ทันตแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพจำนวน 78 คน เภสัชกรจำนวน 9 คน และพนักงานฝ่ายอื่นๆรวมทั้งสิ้น 463 คน

ได้ผ่านการรับรองระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002:1994 ทั้งระบบเมื่อ 20 เม.ย. 2544 ผ่านการประเมินตามบันไดขั้นที่ 2 ครั้งแรก ของสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) เมื่อ 3 มี.ค. 2552 ผ่านการประเมินตามบันไดขั้นที่ 2 ครั้งที่ 2 และ 3 ตามลำดับ เมื่อ 30 ก.ย. 2554 และ 6 ธ.ค. 2555 ได้รับการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ Hospital Accreditation จาก สรพ. มีอายุตั้งแต่ 21 ต.ค. 2557 - 20 ต.ค. 2559 ซึ่งขณะนี้ได้หมดอายุลง กำลังดำเนินการเพื่อขอรับรองกระบวนการคุณภาพ Hospital accreditation อีกครั้ง

ที่ตั้ง
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
46/4 ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 45 429100, +66 45 429111
จำนวนเตียง
100 เตียง

บริษัท สิริเวชจันทบุรี จำกัด (มหาชน) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 เพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า "โรงพยาบาลสิริเวช" คณะผู้เริ่มก่อตั้งประกอบด้วยคณะแพทย์และนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในจังหวัดจันทบุรี เปิดให้บริการเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2537 โรงพยาบาลสิริเวช เป็นโรงพยาบาลในเครือธนบุรี ตั้งอยู่พื้นที่ 15 ไร่ ตัวอาคารคอนกรีต 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 13,993 ตารางเมตร อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น พร้อมพื้นที่จอดรถ และทางลำเลียงผู้ป่วยสู่จุดบริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จำนวนเตียงที่ได้รับอนุญาตดำเนินการ 90 เตียง

บริการหลักประกอบด้วย บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน บริการตรวจสุขภาพ บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บริการหอผู้ป่วยใน บริการหอผู้ป่วยหนัก บริการห้องผ่าตัด บริการห้องคลอดและทารกแรกเกิด บริการกายภาพบำบัด บริการทันตกรรมและบริการสนับสนุนอื่นๆ คณะแพทย์มีความชำนาญด้านเวชกรรมทั่วไป และเวชกรรมเฉพาะทางหลากสาขา ได้แก่ อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ อายุรศาสตร์โรคไต อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โภชนา อายุรศาสตร์โรคเลือด อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศัลยศาสตร์ช่องปาก ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สูติ-นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด จักษุวิทยา โสต คอ นาสิก จิตเวชศาสตร์ และทันตกรรม บุคลากรทุกระดับ ให้การดูแลผู้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ในทุกกระบวนการให้บริการ ประกอบด้วยเภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหาร และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพียงพอให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

ที่ตั้ง
โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
151 หมู่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 39 605666, +66 39 327530-4, +66 39 322477
จำนวนเตียง
90 เตียง

ดำเนินงานภายใต้บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย THG ถือหุ้นรวมร้อยละ 56.43 ของทุนชำระแล้ว

ที่ตั้ง
โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง
88/8 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 74 200200
จำนวนเตียง
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง