โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานให้บริการสาธารณประโยชน์ด้านการแพทย์ โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ได้รับรางวัล Environments For Aging Design Showcase 2018 จาก EFA Magazine ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะ 1 ใน 7 โครงการและเป็นโครงการเดียวจากเอเชีย ที่ถูกคัดเลือก จาก 36 โครงการที่เข้าเกณฑ์จากทั่วโลก ในฐานะโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความโดดเด่น และศักยภาพในการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านแนวคิดการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ด้านความสวยงาม และด้านนวัตกรรมอย่างลงตัว
โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Senior Living Development หรือ โครงการที่พักสำหรับผู้สูงอายุยอดเยี่ยม และได้รับรางวัลดีเด่น (Highly commended) สาขา Universal Design Development หรือ โครงการที่ออกแบบได้โดดเด่นและมีศักยภาพในการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยอย่างลงตัว จากงาน PropertyGuru Thailand Property Awards