โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เชี่ยวชาญในการป้องกัน ส่งเสริม ดูแลรักษา และฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนบำบัด ทีมสหวิชาชีพที่มากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุแบบเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน และบริการในระดับมาตรฐานสากล

ที่ตั้ง
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
89 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 21 571390,  +66 28 029999, 09-4649-5454
จำนวนเตียง
-