บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

34/1 ถนนอิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
สอบถามเรื่องวัคซีนทางเลือก

02-719-7833-6

02-719-7868 (8 คู่สาย)

ติดต่อเรื่องหุ้นและการลงทุน

แบบฟอร์มติดต่อเรา