เป็นธุรกิจที่ให้บริการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากการรักษาในสถานพยาบาล โดยมีบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการดูแลสุขภาพในช่วงอายุและสภาพร่างกายที่แตกต่างกันไป โดยมีบริการดังต่อไปนี


เป็นโครงการพัฒนาที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ครบวงจร ภายใต้แนวคิดที่นําการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrated Healthcare) และแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Tailor-Made Medicine) มาผนวกกับที่พักอาศัย (Active Living) ที่ออกแบบมาสําหรับผู้สูงวัยที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิมเติมอุปกรณ์อํานวยความสะดวก ่ ได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงวัยของผู้อาศัย และอาคารสําหรับผู้สูงวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (Aged Care) ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณและวัยทํางานที่ใส่ใจในสุขภาพ และวางแผนการใช้ชีวิตในระยะยาวภายใต้แนวคิด “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ” โครงการนี้มีพื้นที่ประมาณ 142 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน (รังสิต)

โครงการในเฟสแรก ประกอบด้วย

  1. อาคารที่พักอาศัยความสูงประมาณ 7 ชั้ น ในเบื้องต้นสร้างไว้ 5 ตึก จํานวน 494 ยูนิต ซึ่งออกแบบมา เพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบาย รวมถึงสภาพทางจิตใจของผู้สูงอายุ ภายในอาคารจะมีบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยดูแล และมีบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบตรวจสุขภาพต่อเนื่อง เช่น เครื่องตรวจจับสถานะสุขภาพ (Health Tracking System) และระบบดูแลสุขภาพจากส่วนกลาง (Centralized Health Monitor System) และCCTVทั้งนี้เพื่อให้ไว้วางใจได้ว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและทันเวลา
  2. โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา เพื่อรองรับการบริบาลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลแบบใกล้ชิดจากบุคลากรทางการแพทย์ บริหารจัดการโดยทีมแพทย์และพยาบาลภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลธนบุรี (ดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศไทย)
  3. จิณณ์ เวลเนส ซึ่งมีบริการหลากหลายให้เลือกตามความต้องการที่แตกต่างกันทั้งเวลเนส คลินิก มุ่งเน้นดูแลสุขภาพเชิงป้องกันผสมผสานศาสตร์ธรรมชาติบําบัด การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนปัจจุบัน จิณณ์ เมดิฟิต มีคลาสและโปรแกรมการออกกําลังกายปรับตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และยังมีกิจกรรมยามว่างต่าง ๆ เช่น ดนตรีบําบัด ศิลปะบําบัดคลาสทําอาหาร ฯลฯ เพื่อสร้างสังคมใหม่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูแลด้านจิตใจและอารมณ์

โดยมี บจก. ธนบุรี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บจก. ธนบุรี เวลบีอิ้ง ถือหุ้น 100% เป็นผู้บริหารการให้เช่าห้องชุดโครงการที่เป็นกรรมสิทธิของ บจก. ธนบุรี เวลบีอิ้ง และห้องชุดที่ผู้ซื้อต้องการปล่อยเช่าเพื่อสร้างรายได้

ที่ตั้ง
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
89 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 21 571390, +66 62 802-9999, 09-4649-5454
จำนวนยูนิต
494 ยูนิต

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ซอยประชาอุทิศ 60/2 ภายใต้แนวคิดให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์ และสังคมมุ่งพัฒนาให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานโรงพยาบาล โดยมีทีมสหวิชาชีพออกแบบโปรแกรมการดูแลที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล พร้อมบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องพักพร้อมอาหาร ดูแลโดยพยาบาลและผู้ช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ตรวจเยี่ยมตามกําหนดกิจกรรมกายภาพ และสันทนาการ และบริการทําความสะอาดห้องพัก

ที่ตั้ง
ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ
84 ซอยประชาอุทิศ 60/2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 24 092640-1 , 08-7514 1999
จำนวนยูนิต
412 ยูนิต

บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด ให้บริการธุรกิจสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลและสถานบริบาลผู้สูงวัย ให้บริการดูแลสุขภาพครบวงจรสำหรับผู้สูงวัยให้บริการทางการแพทย์ และดำเนินธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย (Step-Down Care)

ที่ตั้ง
บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด
61/160 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
02-643-0921-5
โทรสาร
02-642-0939