บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ด้วยความตั้งใจที่มุ่งมั่นผลักดันให้ทุกธุรกิจในเครือเป็นผู้ให้การปกป้องดูแลความสุขและสุขภาพของทุกคนในทุกช่วงชีวิต…และส่งมอบสุขภาพที่ดีที่ไม่ว่าใครก็เข้าถึงได้ ไม่เฉพาะในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกคนให้มีสุขภาพที่ดีที่สุดทั้งในวันนี้และตลอดไป

โดยมีค่านิยมองค์กร T.H.O.N. เป็นอีกแรงที่ผลักดันวิธีคิดและการทำงานของเรา ซึ่งประกอบไปด้วย
01
Treasure live
02
Honest
03
Optimistic
04
Nurturing