ชื่อย่อหุ้น
THG
ราคาหลักทรัพย์
28.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+1.00 (3.60%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,983,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
84,990,075

ข้อมูลทางการเงิน

รายได้รวม สำหรับปี 2561

6,579
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
492
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์
23
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
12 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
14 มกราคม 2563
THG เปิดฉากขยายการลงทุน รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง หลังเริ่มทำกำไรเร็วกว่าคาด รุกเพิ่มเตียงคนไข้เป็น 130 เตียง คาดพร้อมบริการภายใน Q1/63 หนุนรายได้เพิ่ม
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
24 มกราคม 2563
THG เก็บดอกผลดันผลงานโต 15% ลุยขยายลงทุนอีก

เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

Fact sheet ไตรมาสที่ 3/2562
เอกสารนำเสนอสำหรับผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
รายงานประจำปี 2561

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือห้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม
อีเมล์รับข่าวสาร
อ่านเพิ่มเติม