หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดทำบัญชี และ ปิดบัญชี รวมถึงการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปี ให้ทันตามกำหนด
 • จัดทำรายงานภาษี และยื่นนำส่งภาษี
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเช็ค วางบิล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับ Mobile Application ของบริษัท
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานที่หลากหลายได้ มีจิตใจบริการ และ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096-798-1777
 • อีเมล์ : recruitment@thg.co.th

สถานที่ปฏิบัติงาน

34/1 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สถานที่

กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย

จำนวนที่ต้องการ

1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
 • จัดทำบัญชี และ ปิดบัญชี รวมถึงการทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปี ให้ทันตามกำหนด
 • ออกแบบ วางแผน ควบคุมเอกสารอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้
 • กำกับการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนของบริษัท
 • ควบคุมติดตามงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำงานที่หลากหลายได้ มีจิตใจบริการ และ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096-798-1777
 • อีเมล์ : recruitment@thg.co.th

สถานที่ปฏิบัติงาน

34/1 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สถานที่

กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย

จำนวนที่ต้องการ

1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
 • Design internal audit program, review the accuracy, timeliness and relevance of financial information and other
 • Develop risk-based annual audit plan detailing the scope, nature and timing of audit
 • Review/analyze operational processes ,identify risks, evaluate information and provide constructive recommendations to further improve and optimize the efficiency
 • Key responsibilities include building and maintaining a strong relationships with others at all levels.
 • Execute audits as planned including manage effective communications with operating management to facilitate the planning and audit execution
 • Prepare internal audit report
 • Advise management on the resourcing requirements for the Internal Audit function including any potential
คุณสมบัติ
 • Male or female with age 30 years old up
 • Bachelor’s or Master's Degree in Accounting, Finance, IT or related fields
 • Minimum 4 years experiences Internal Audit field and IA certificate would be advantaged
 • Knowledge of the Institute of Internal Auditor Professional Standards and Code of Ethics
 • Knowledge of Microsoft Office
 • Multi-tasked, service-minded and able to work well under pressure
 • Good command written and verbal communication of English
 • Excellent analytical skills and problem solving skill
 • Ability to travel up-country for branch audit

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096-798-1777
 • อีเมล์ : recruitment@thg.co.th

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด 
61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่

กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง

จำนวนที่ต้องการ

1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
 • Provide relevant information and document in work papers , review the documents and process have internal control improvement initiatives and evaluated policies ,procedures ,systems
 • Prepared and desire audit working paper to assure that result and supporting document is correct and reliable, testing to ensure control effectiveness
 • Review/analyze operational processes ,identify risks, evaluate information and provide constructive recommendations to further improve and optimize the efficiency
 • Monitor and improve all operation’s processes with recommendation and action plan.
 • Prepare draft internal audit report
คุณสมบัติ
 • Male or female with age 25 years old up
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance, IT or related fields
 • Minimum 2 years experiences Internal Audit field
 • Knowledge of Microsoft Office
 • Good analytical skills
 • Multi-tasked, service-minded and able to work well under pressure
 • Ability to travel up-country for branch audit

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง
 • Contact Tel : 096-798-1777
 • อีเมล์ : recruitment@thg.co.th

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่

กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง

จำนวนที่ต้องการ

1 ตำแหน่ง