THG แกรนด์โอเพนนิ่ง รพ. AR YU INTERNATIONAL HOSPITAL ในเมียนมา รุกให้บริการแก่ผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยในเต็มรูปแบบ เน้นมาตรฐานสากล

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป รุกเปิดให้บริการโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาอย่างเป็นทางการ เพิ่มศักยภาพให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงแรก มียอดผู้ป่วยเข้าใช้บริการเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปลื้มศูนย์หัวใจ แผนกฉุกเฉิน และศูนย์สุขภาพ Wellness Center ได้รับการตอบรับดี เตรียมส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากเมืองไทยให้บริการตรวจรักษา นำเสนอทางเลือกใหม่ หวังดึงดูดคนไข้วางใจให้ Ar Yu ดูแลสุขภาพ แทนการเดินทางไปรักษาในต่างประเทศ

นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด ‘ปกป้องดูแลความสุขและสุขภาพคนไทยทุกช่วงชีวิต’ (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ เข้าร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ที่ครอบคลุมการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนและได้มาตรฐานระดับสากล โดยเปิดให้บริการเบื้องต้น (Soft launch) แก่ผู้ป่วยนอกไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย หลังจากเริ่มให้บริการอย่างเต็มรูปแบบทั้งแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) และแผนกผู้ป่วยใน (IPD)

การเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบจะส่งผลดีต่อขีดความสามารถการรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital มีผู้ป่วยใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าแผนกศูนย์หัวใจมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากที่สุด เนื่องจากมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงประจำที่โรงพยาบาล รองลงมาคือแผนกฉุกเฉิน

ขณะที่ ศูนย์สุขภาพ Wellness Center ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนชาวเมียนมาที่ให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีบริการอย่างครบวงจรแบบวันสต็อปเซอร์วิส และมีศูนย์แล็บที่มีเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย อาทิ เครื่อง MRI, CT Scan ฯลฯ ที่จัดซื้อใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีทีมบริหารจากประเทศไทยคอยดูแลการให้บริการที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ส่งผลให้มีบริษัทและองค์กรต่างๆ ในเมียนมา จัดส่งพนักงานเข้าใช้บริการตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมีแผนส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย เดินทางไปให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนชาวเมียนมา เนื่องจากมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จึงคาดว่าจำนวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับการบริการจะทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เป้าหมายคือมีจำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 300 คน หลังจากนั้นจะเพิ่มศักยภาพให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกเป็นวันละ 600 คนภายในช่วงปลายปีนี้

รองประธานกรรมการ THG กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ดำเนินงานภายใต้บริษัท ARYU International Health Care Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีผู้ถือหุ้น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ถือหุ้น 40% 2. Ga Mone Pwint Company Limited หรือ GMP ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ถือหุ้น 50% และอีก 10% ถือหุ้นโดยบริษัท Aryu Ananta Medical Services Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทท้องถิ่นที่มีกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในเมียนมาเป็นผู้ถือหุ้น

“เรามองว่าเมียนมาเป็นประเทศที่มีศักยภาพและเศรษฐกิจกำลังเติบโต แต่ยังมีโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับสากลไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยปัจจุบันมีประชาชนเมียนมาที่เดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อตรวจเช็กสุขภาพและรับการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เราจึงตัดสินใจร่วมลงทุนพัฒนาโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital เพื่อรองรับชาวเมียนมา นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีระบบและการให้บริการตรวจรักษาที่มีมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับโรงพยาบาลธนบุรีในประเทศไทย” นพ.ธนาธิป กล่าว