โครงการจิตอาสารักษา COVID-19 เพื่อมิตรภาพ ลาว-ไทย 70 ปี ส่งบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลรักษาคนไข้ COVID-19 ที่รักษาตัวแบบ Home Isolation

ณ.นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 4 - 24 ธันวาคม 2564

โครงการจิตอาสารักษาโควิด-19 เพื่อมิตรภาพ ลาว-ไทย 70 ปี สถานเอกอัครรัฐทูต แห่ง สปป.ลาว ประจำประเทศไทยและสมาคม ไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ ร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จัดส่งบุคลากรทางการแพทย์ร่วมดูแลพลเมืองลาวในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่ติดเชื้อ COVID-19 และรักษาตัวแบบ Home Isolation ทั้งนี้โครงการ วันสร้างสุข สถานีโทรทัศน์ช่อง One 31 ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อหวังช่วยยับยั้งสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19ให้คลี่คลายในเร็ววันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการครบรอบการ สถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูต ไทย-ลาว ครบรอบ 70 ปี

นายแพทย์บุญ วนาสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน สปป.ลาว ในปัจจุบันที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนแก่ รัฐบาล สปป.ลาว ในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดครั้งนี้ ล่าสุด ได้ส่งทีม บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เดินทางไปยังนครหลวง เวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อเข้าร่วมกับโครงการจิตอาสารักษา COVID-19 เพื่อมิตรภาพลาว- ไทย 70 ปี ของสถานเอกอัครรัฐฑูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย และสมาคม ไทย-ลาว เพื่อ มิตรภาพ เข้าร่วมกับทีมแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาวในการดูแลรักษาคนไข้ COVID-19 ใน สปป.ลาว ที่พักรักษาตัวแบบ Home Isolation เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดที่เกิด ขึ้น นายแพทย์บุญ วนาสิน กล่าว

ทั้งนี้ นายเกียรติคุณ ซาติประเสริฐ นายกสมาคม ไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ การได้เข้า ร่วมกับทางโครงการจิตอาสารักษาโควิด-19 เพื่อมิตรภาพ ลาว-ไทย 70 ปี ของสถานเอกอัครรัฐทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทย ครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความใกล้ชิดและความ สัมพันธ์ไมตรีของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่ดีต่อกัน นายเกียรติคุณ ซาติประเสริฐ กล่าว