บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีมีผู้นำรูปภาพ นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัทฯ ไปตัดต่อในเชิงลบหลู่สถาบันฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีมีผู้นำรูปภาพ นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัทฯ ไปตัดต่อในเชิงลบหลู่สถาบันฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้กระทำการดังกล่าว หยุดเผยแพร่ ส่งต่อข้อมูล รวมถึงลบข้อความ โพสต์ดังกล่าว อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดแก่สังคม

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะแจ้งความเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายแก่ผู้กระทำผิดต่อไป