กลุ่ม บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป รับรางวัลระดับเอเชีย

นางสาวทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา (กลาง) (Hospital of the year, Thailand : Ms. THIPAWON RUCHIROATPIPATANA) และ นางสาวสุวดี พันธุ์พานิช (Clinical Service Initiative of the Year – Thailand : Ms. SUWADEE PUNTPANICH) ผู้บริหารจากโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เป็นผู้แทน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG รับรางวัล Hospital of the Year และ รางวัล Clinical Service Initiative of the Year ในงาน The Healthcare Asia Awards 2019 ที่จัดโดยนิตยสาร Healthcare Asia Magazine จากจุดเด่นด้านคุณภาพมาตรฐานการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพอย่างครบวงจรของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด ‘ปกป้องดูแลความสุขและสุขภาพคนไทยทุกช่วงชีวิต’ หรือ Lifetime Health Guardian For All โดยมีผู้บริหารจากธุรกิจเฮลท์แคร์ในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมงานกว่า 140 คน ณ ประเทศสิงคโปร์