ในปี 2564 ที่ผ่านมา THG ได้พบความท้าทายทางธุรกิจในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์เดลตา โดยเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 THG ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้ บริการเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งเป็น HOSPITEL นําร่องในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมืออย่างรวดเร็วจากเครือโรงแรม ACCOR และทยอย เปิดที่อื่น ๆ ทั่วประเทศกว่าหมื่นเตียง (รวมในเครือข่าย)

นพ. บุญ วนาสิน

ประธานกรรมการบริษัท

ขณะนั้นผู้ป่วยจำนวนมากยังไม่ได้รับวัคซีนมีอาการหนักขึ้นจนโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยอาการหนักได้ จึงร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิด ICU สนาม 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามธนบุรี-มทบ 11 โรงพยาบาลสนามธนบุรี-ราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสนามธนบุรี-ผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยลงทุนค่าอุปกรณ์ และค่าปรับปรุงสถานที่ รวมกว่า 300 ล้านบาท (ไม่รวมค่าตอบแทนบุคลากร) มีเตียงสำหรับผู้ป่วยวิกฤตกว่า 300 เตียง รับผู้ป่วยที่ส่งจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วกรุงเทพและปริมณฑลโดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีมาตรฐานและบริการทางการแพทย์แบบโรงพยาบาลเอกชน โดยผมย้ำแต่ต้นว่าอย่านึกถึงกำไร-ขาดทุนเป็นสำคัญให้นึกถึงชีวิตผู้ป่วยก่อน

หัวใจสำคัญของการลดการป่วยหนักและการเสียชีวิตคือการตรวจเชื้อและวัคซีน THG ให้บริการตรวจเชื้อสำหรับผู้เสี่ยงสูง โดยในช่วงระบาดหนักหลายแห่งปิดให้บริการ แต่ THG ยังยืนหยัดตรวจและรักษา แม้จะติดปัญหาผลล่าช้าไปบ้าง แต่ยังคงเป็นที่พึ่งของประชาชนในช่วงเวลาร้อนใจ ทั้งนี้ THG ให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล โดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในการเปิดศูนย์ฉีดนอกโรงพยาบาล ผมสนับสนุนการนำวัคซีนที่มีคุณภาพสูงมาให้คนไทยได้รับการฉีดอย่างทั่วถึง โดยได้สั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจากองค์การเภสัชกรรม รวมประมาณ 1 ล้านโดส โดยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั่วประเทศสนใจจองซื้อ

ในปี 2564 ที่ผ่านมาเราได้รับการจัดอันดับ “World Best Hospital 2021 จาก Newsweek โดยเลื่อนอันดับจากที่ 7 เป็นที่ 5 ซึ่งสะท้อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ THG โดยในปี 2565 เราพบความท้าทายใหม่ กับการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน โดยที่รัฐบาลมีแนวโน้มจะประกาศให้โรค COVID-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยต้องกลับไปใช้สิทธิรักษาในโรงพยาบาลต้นสังกัด รวมถึงผู้ป่วยที่มีกำลังทรัพย์สามารถเลือกรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยการชำระเงินเอง แต่ไม่ว่าเราจะพบความท้าทายในรูปแบบใด เราจะร่วมมือเพื่อช่วยดูแลสุขภาพคนไทยครับ ผมขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและร่วมภูมิใจในการทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ครับ

รายได้งบการเงินรวม
เปลี่ยนแปลงร้อยละ
(48)

ปี 2563 : 7,315 ล้านบาท

ปี 2564 : 10,847 ล้านบาท

กำไรสุทธิงบการเงินรวม
เปลี่ยนแปลงร้อยละ
(5,800)

ปี 2563 : 23 ล้านบาท

ปี 2564 : 1,357 ล้านบาท