ข่าวสารในองค์กร

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ 21 ม.ค. 2563 10:50
THG
26.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.25 (-0.93%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
154,600
Fact sheet ไตรมาสที่ 3/2562
เอกสารนำเสนอสำหรับผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
รายงานประจำปี 2561