ข่าวสารในองค์กร

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ 12 เม.ย. 2564 16:37
THG
25.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.25 (-0.96%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,550,100
Fact sheet ไตรมาสที่ 3/2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รายงานประจำปี 2563