ข่าวสารในองค์กร

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ 30 ต.ค. 2563 16:36
THG
18.10 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.56%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
176,000
Fact sheet ไตรมาสที่ 2/2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รายงานประจำปี 2562