ข่าวสารในองค์กร

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ 11 ต.ค. 2562 16:37
THG
23.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
440,100
Fact sheet ไตรมาสที่ 2/2562
เอกสารนำเสนอสำหรับผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
รายงานประจำปี 2561