ข่าวสารในองค์กร

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ 20 ก.ย. 2562 16:39
THG
23.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-1.20 (-4.86%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,088,600
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562
เอกสารนำเสนอสำหรับผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
รายงานประจำปี 2561