THG รับโล่ โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย”

นางสาวชุติมา ศรีฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย ไทยพีบีเอส – ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และในนามผู้แทน บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) เป็นตัวแทนรับโล่พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” จาก พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ในโอกาสที่ THG ให้การสนับสนุนทางด้านหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด–19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย - ไทยพีบีเอส - ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ซึ่งถือเป็น 1 ใน 25 หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID–19 ภายนอกโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชานชาวไทยปลอดภัยจาก COVID–19 ซึ่งโครงการนี้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึง 22 พฤศจิกายน 2564 รวม 89 วัน โดยมียอดผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนรวม 71,189 คน