บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักใน งาน Cannabis Investment Summit World (CISW Summit 2020)

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักใน งาน Cannabis Investment Summit World (CISW Summit 2020) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ

เพื่อมุ่งเน้นสำหรับผู้ที่สนใจในการค้นคว้าข้อมูลในการพัฒนากัญชาและกัญชงเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ รวมถึงเป็นโอกาสดีๆสำหรับนักลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มองหาโอกาสใหม่ๆ

โดยงานจะจัดขึ้นในรูปแบบของ Virtual Conference ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2020 และได้รับเกียรติเข้าร่วมจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์จากประเทศต่างๆ รวมถึงวิทยากรจากประเทศไทยและระดับโลกมากมาย ท่านใดที่สนใจเข้าร่วม CISW Virtual Conference 2020 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทาง ดังนี้

www.ciswsummit.com

Email : ciswvirtual@gmail.com