บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง คว้ารางวัลระดับเอเชีย ตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานให้บริการระดับสากล

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร คว้ารางวัล Hospital of the Year จากงาน ‘Healthcare Asia Awards 2019’ ขณะที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ที่มีบริการตรวจรักษาแบบเฉพาะทางและบริการดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม สามารถคว้ารางวัลประเภท Clinical Service Initiative of the Year การันตีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ปกป้องดูแลความสุขและสุขภาพคนไทยทุกช่วงชีวิต” (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลในงาน The Healthcare Asia Awards 2019 ที่จัดโดยนิตยสาร Healthcare Asia Magazine เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา รวม 2 รางวัล ได้แก่ 1. บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ได้รับรางวัล Hospital of the Year และ 2. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ที่เปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมีบริการตรวจรักษาเฉพาะทางและดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม 6 ดาว ได้รับรางวัลประเภท Clinical Service Initiative of the Year ซึ่งเป็นความภูมิใจของกลุ่มบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยมีนางสาวทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา และ นางสาวสุวดี พันธุ์พานิช ผู้บริหารจากโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เป็นผู้แทน THG ในการรับรางวัล ภายในงานดังกล่าวมีผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare เข้าร่วมจากทั่วเอเชียกว่า 140 คน

สำหรับเกณฑ์การตัดสินรางวัลดังกล่าว พิจารณาจาก 1.ความเป็นเอกลักษณ์และนวัตกรรม โดยมีโครงการ บริการ และความคิดริเริ่มนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หรือนำเสนอนวัตกรรมที่ล้ำสมัย 2.ประสิทธิภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ โครงการ บริการ และการบรรลุเป้าหมายของโครงการ และ 3.ความสามารถเชิงพลวัต ได้แก่ กลยุทธ์โครงการ

การบริการหรือความคิดริเริ่มที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและโอกาสก้าวหน้า

ทั้งนี้ THG เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี ภายใต้แนวคิด Lifetime Health Guardian For All ที่ต้องการเป็นผู้ดูแลปกป้องสุขภาพให้แก่ทุกคนในทุกช่วงชีวิต และเป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ ในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ โดยปัจจุบัน THG เป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 7 แห่ง แยกเป็นในกรุงเทพฯ 3 แห่ง และต่างจังหวัด 4 แห่ง มีเตียงให้บริการเกือบ 1,400 เตียง รองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า 6,000 คนต่อวัน

โดยโรงพยาบาลธนบุรีถือเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และการรักษาขั้นสูง นำการบริหารโดยนายแพทย์สุทธิชัย โชคกิจชัย พร้อมด้วยทีมแพทย์กว่า 50 สาขา รวมประมาณ 600 ท่าน มีศูนย์การรักษาและอุปกรณ์ที่ครบครัน อาทิ ศูนย์สมอง ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมระบบประสาทศัลยศาสตร์ ศูนย์กระดูกและข้อ ให้บริการ 24 ชั่วโมง ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ที่ให้บริการตรวจและรักษาด้วยการส่องกล้องระบบวีดีทัศน์ที่ทันสมัยพร้อมทีมงานตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน THG เป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับจ้างบริหารจัดหาบุคคลากรทางการแพทย์เพื่อให้บริการโรงพยาบาลภาครัฐเพื่อให้มีบริการตามมาตรฐานระดับเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน ขณะเดียวกัน THG ยังมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง อาทิ บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี ที่รับบริหารศูนย์หัวใจแก่โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน รวมถึงได้ร่วมลงทุนพัฒนาโรงพยาบาลในประเทศจีนและเมียนมาเพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ THG ได้พัฒนาโครงการ Jin Wellbeing County (จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้) ย่านรังสิต เป็นโครงการที่อยู่อาศัยพร้อมบริการทางการแพทย์ครบวงจร อาทิ สถาบันจิณณ์ เวลเนส โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ภายใต้คอนเซปต์เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้รักสุขภาพ และเป็นผู้พัฒนาโครงการธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ย่านประชาอุทิศ สำหรับผู้รักสุขภาพภายใต้แนวคิด “อยู่อย่างสุขภาพดีและมีความสุข”

ทั้งนี้โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพื่อให้บริการแก่คนไทย ชาวต่างชาติและกลุ่ม Medical Tourism (ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) โดยเป็นโรงพยาบาลที่มีบริการพรีเมียมระดับ 6 ดาว ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 100 คน จำนวนเตียงให้บริการ 47 เตียง สามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า 120 คนต่อวัน พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีการรักษาและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการตรวจเช็กสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละบุคคลและการรักษาโรคเฉพาะทาง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นแห่งเดียวในไทยในปัจจุบันที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์อาการผู้ป่วย

ปัจจุบันมีศูนย์รักษาที่เปิดให้บริการในเฟสแรกแล้ว ได้แก่ 1. ศูนย์บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร (Premium Checkup Center) ที่สามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับแต่ละบุคคล 2. ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล (Dental Center) ที่มีบริการครบวงจรและสามารถทำรากฟันเทียมด้วยเทคโนโลยีใหม่ได้ภายใน 1 วัน และ 3. ศูนย์รักษาแผลโรคเบาหวาน (Diabetic Wound Care Center) โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย รองรับกลุ่มคนไข้จากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ที่ทยอยเดินทางเข้ามารักษา และในเดือนพฤษภาคมได้เปิดให้บริการศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (IVF Center) ซึ่งเป็นที่ต้องการสูงของกลุ่มคนไข้ทั้งภายในและต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน และกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงเตรียมเปิดศูนย์รักษาเฉพาะทางอื่นๆ อาทิ ศูนย์โรคกระดูกและข้อ, ศูนย์ตา หู คอ จมูก, ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ